Automatyczny Analizator Aminokwasów SYKAM

SYKAM - Niemiecki producent nowoczesnych chromatografów cieczowych

SYKAM jest niemieckim producentem ergonomicznych, nowoczesnych chromatografów HPLC. W ofercie SYKAM znajduje się bardzo szeroki wybór urządzeń chromatograficznch, w tym wykonywane na miejscu części do chromatografów, zawory, elementy z PEEK, uszczelki itp.

SYKAM oferuje systemy izokratyczne, gradientowe (miksowanie wysoko i niskociśnieniowe), chromatografy jonowe oraz analizatory aminokwasów. Chromatografy SYKAM można wyposażyć detektory: UV/VIS, DAD (PDA), konduktometryczny, refraktometryczny, fluorescencyjny, rozproszenia światła (ELSD) i wiele innych.

SYKAM produkuje chromatografy i ich części w swojej siedzibie w Niemczech.

SYKAM posiada siedzibę i zaawansowaną fabrykę w Bawarii, w miasteczku Eresing, wyposażoną w najnowocześniejsze automatyczne obrabiarki metalu i plastików. Holistyczne podejście tej firmy do produkcji sprawia, że nawet płytki elektroniczne są wytwarzane na miejscu. Dzięki temu wydatnie obniża się koszt produkcji a użytkownik płaci nie za koszty korporacyjne ale realne koszty produkcji chromatografu.

Automatyczny analizator aminokwasów SYKAM

Analiza aminokwasów jest skomplikowanym i pracochłonnym zadaniem. Wykonanie badań tego typu na klasycznym HPLC zazwyczaj obejmuje złożoną procedurę derywatyzacji aminokwasów i ich badania na chromatografie. Procesy derywatyzacji są drogie, pracochłonne wprowadzają dodatkowo błąd powtarzalności. Dlatego ręczne prowadzenie badań składu aminokwasowego jest zadaniem żmudnym i wrażliwym na błędy.

Aminoanalizator SYKAM - badania aminokwasów bez wstępnej derywatyzacji.

Firma SYKAM stworzyła dedykowany aminoanalizator, automatyczny system pomiaru składu aminokwasowego próbki. Urządzenie działając w zaprogramowany sposób, wykorzystuje postkolumnową reakcję rozdzielonych aminokwasów z ninhydryną, co wykorzystuje się w ich detekcji. Użytkownik otrzymuje wyniki w postaci chromatogramów lub/oraz stabelaryzowane raporty dopasowywane do potrzeb analityka. Technika derywatyzacji postkolumnowej jest rekomendowana przez Komisję Europejską jako referencyjna w badaniach aminokwasów.

Urządzenie może badać stężenie wolnych aminokwasów lub aminokwasów po hydrolize próbek.

Więcej informacji w materiałach do pobrania:

Derywatyzacja postkolumnowa jest zalecana przez Komisję Europejską do analizy aminokwasów .

Dokładna i powtarzalna analiza wszystkich aminokwasów na typowym zestawie HPLC bywa trudna, a nawet często niemożliwa dla użytkownika. Problem ten został dostrzeżony przez instytucje nadzorcze, laboratoria referencyjne i badaczy zainteresowanych tą tematyką. Komisja Europejska wydała zalecenie dotyczące metod analitycznych, które spełniają pokładane w nich nadzieje co do jakości i powtarzalności. Zostały one opisane w Dyrektywie 98/64/EC z 3 września 1998 roku, która dotyczy między innymi oznaczania aminokwasów w dodatkach żywieniowych.

Dostępny jest również raport Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej (EURL) z 2011 roku dotyczący metod analitycznych stosowanych w oficjalnej kontroli dodatków żywieniowych.

Oba dokumenty odnoszą się do metody farmakopealnej z zastosowaniem rozdziału aminokwasów na kolumnie jonowymiennej, derywatyzacji postkolumnowej z odczynnikiem ninhydrynowym i detekcji fotometrycznej przy świetle o długości 440nm i 570nm.

Opisana metoda referencyjna wykorzystywana jest w automatycznym analizatorze aminokwasów Sykam.

Ile miejsca w laboratorium potrzebuję by pracować na aminoanalizatorze?

Pełny zestaw można ustawić tak jak każdy typowy chromatograf. Standardowe biurko będzie zupełnie wystarczające. Aminoanalizator ma zwartą budowę, obok zmieści się również wygodny zestaw komputerowy i niewielkie źródło azotu, np. 5 litrowa butla.

Modułowa budowa systemu

Aminoanalizator składa się z czterech podstawowych modułów t.j. autosamplera, pompy analitycznej, pompy mikro oraz hermetycznej komory odczynnikowej. Przedział kolumnowy z termostatem, reaktor derywatyzacyjny, degazer, detektor i pozostałe elementy układu zostały zintegrowane w wymienionych powyżej czterech modułach.

Sterowanie, jak w każdym obecnie chromatografie, powierzone jest komputerowi wyposażonemu w oprogramowanie do automatycznej kontroli  całego procesu: iniekcji, rozdziału, derywatyzacji, detekcji, regeneracji kolumny, zbierania i integracji danych.

odczynniki umieszczone są w specjalnej komorze odczynnikowej na szczycie urządzenia. Wyposażona została ona w hermetyczną pokrywę z masywnego pleksiglasu, moduł chłodzenia wnętrza oraz system rozprowadzania gazu obojętnego, np. azotu, do wszystkich butelek z buforami i odczynnikami.

Chłodzenie i dopływ gazu mają kluczowy wpływ na przydatność odczynników do pracy, wydłużając ich żywotność z trzech miesięcy do dwunastu.

Źródło azotu może być dowolnego typu. Zestaw pochłania znikome ilości tego gazu, aby utrzymać obojętną atmosferę we wnętrzu butelek z odczynnikami. Dlatego nawet mała butla wystarcza na wiele lat.

Szkolenie i rozpoczęcie pracy

Ideą szkolenia wprowadzającego jest wdrożenie analityków do rutynowej pracy z aminoanalizatorem. Jest ono realizowane przez autoryzowanego dystrybutora  firmy Sykam 

W trakcie 3 dni spotkań realizowane są punkty t.j.:
- instalacja i uruchomienie analizatora
- szkolenie z obsługi systemu i jego budowy wraz z małym serwisem urządzenia
- przygotowanie próbki do badań
- ustawienie metod zgodnie ze specyfiką pracy użytkownika
- nauka obsługi oprogramowania i własnoręcznej zmiany parametrów rozdziału
- identyfikacja jakościowa i ilościowa aminokwasów
- integracja danych, tworzenie szablonu raportów

W trakcie szkolenia promujemy rozwój samodzielności użytkownika, tak aby nabył on biegłości w obsłudze.

Po ukończeniu szkolenia użytkownicy otrzymują producencki certyfikat potwierdzający wiedzę w zakresie obsługi aminoanalizatora Sykam. W razie późniejszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapewniamy pełną obsługę serwisową. 

Przygotowanie próbki - jak zacząć

Producent aminoanalizatora Sykam wziął pod uwagę złożoność tego punktu pracy, dzieląc procedury zależnie od tego czy chcemy oznaczać aminokwasy po hydrolizie próbki czy aminokwasy wolne t.j. fizjologiczne.

W przypadku hydrolizatów opracowane zostały przykładowe procedury wraz z opisem ich zalet i wad, co pozwala dobrać warunki hydrolizy do własnych potrzeb.
Aminokwasy fizjologiczne oznaczane są wprost, wystarczy przefiltrować soki, ekstrakty. Ewentualnie rozcieńczyć dla lepszych wyników.
Procedury przygotowania próbek, jak i powiązane z nimi metodyki rozdziału są przedmiotem szkolenia wprowadzającego.

Analiza

Przygotowane próbki wstawiamy do autosamplera w fiolkach. Dla próbek wrażliwych utrzymywana jest niska temperatura, od 5 st. C. System rozpoczyna pracę poprzez nastrzyk i rozdział próbki na kolumnie. Rozdział przebiega wieloetapowo. Zależnie od opracowanej metodyki wykorzystuje się 2 lub 3 bufory w układzie gradientowym. Procedura przygotowana została przez producenta i wszystkie kroki gradientowe wykonywane są automatycznie. Eluat opuszczający kolumnę mieszany jest z odczynnikiem ninhydrynowym, a następnie w reaktorze postkolumnowym zachodzi reakcja uwidaczniająca poszczególne aminokwasy. Detekcja odbywa się przy wykorzystaniu optymalnych dla kompleksów długości fali 440nm i 570nm. Ostatnim krokiem jest przemywanie pętli reaktora i regeneracja kolumny przed kolejnym rozdziałem.

Cały proces zajmuje od 45 do 90 minut, średnio około 60 minut. Zależnie od liczby oznaczanych aminokwasów.

Wyniki i interpretacja danych

Wyniki rozdziałów prezentowane są chromatogramach i tabelach przez oprogramowanie Clarity. Identyfikacja jakościowa odbywa się automatycznie na podstawie wcześniejszej analizy wzorca aminokwasów. Poszczególne piki opisywane są automatycznie na chromatogramie, co eliminuje wątpliwości identyfikacyjne. Analiza ilościowa zależy od pola powierzchni piku, które porównywane są względem wzorca.

Ocena rozdziału jest przedmiotem szkolenia wstępnego, a wzorzec dostarczany jest wraz z pakietem startowym odczynników.

Zastosowania praktyczne - dla kogo?

Aminoanalizator zaprojektowany został z myślą o naukowcach potrzebujących łatwej i powtarzalnej analizy aminokwasów.

Typowe systemy oparte na HPLC z derywatyzacją prekolumnową zwykle cierpią na różne przypadłości, szczególnie w zakresie powtarzalności metod. A dopracowanie metodyki do akceptowalnego poziomu może zająć miesiące. Aminoanalizator Sykam jest zatem odpowiedzią na te problemy, dlatego świetnie sprawdzi się w badaniach:

- pasz i dodatków żywieniowych
- żywności i dodatków żywnościowych
- suplementów diety
- leków i suplementów farmaceutycznych
- peptydów, białek i ich budowy
- czystości półproduktów
- dodatków zapachowych
- niektórych antybiotyków, hormonów
- procesów mikrobiologicznych
- w diagnostyce metabolicznej, w tym chorób genetycznych jak bloki metaboliczne
- neuroprzekaźników i ich prekursorów
...i innych

Korzyści

Zakup aminoanalizatora daje Państwu wymierne korzyści w zakresie:

- Szybkiej analizy aminokwasów w próbce. Średnio 60 minut wystarcza, aby otrzymać precyzyjny obraz składu jakościowego i ilościowego aminokwasów.
- Pełnej powtarzalności wyników
Badań czystości w produkcji poprawiających kontrolę jakości. Pozwala to na ocenę realnej wartości surowców, pozwala ośiągnąć oszczędności w zakupie półproduktów, a także wyższe zyski ze sprzedaży pełnowartościowych produktów końcowych.
Rzetelnych wyników i optymalnej pracy od momentu ukończenia szkolenia wprowadzającego.
Praktyki badawczej zgodnej z zaleceniami Komisji Europejskiej

Przykładowe rozdziały, czego mogę oczekiwać

Poniżej prezentujemy przykładowe rozdziały próbek. Kliknięcie powiększa obraz.

Dodatkowe informacje

Aminoanalizator Sykam umożliwia podłączenie zewnętrznych detektorów i pełną ich obsługę poprzez oprogramowanie Clarity. Opcja ta jest popularnym rozwiązaniem wśród naszych klientów. Tak zbudowane urządzenia hybrydowe zapewniają jednocześnie pełną funkcjonalność w zakresie aminoanalizy jak i wykorzystania systemu jako zestawu HPLC. Bogata oferta detektorów, kolumn HPLC, zaworów i szerokie możliwości oprogramowania Clarity powodują, że podczas jednego zakupu możecie Państwo zrealizować wiele potrzeb aparaturowych. Elastyczność takiego systemu jest jego mocną cechą.

System powinien być wyposażony w butlę (azot) z reduktorem. Zalecamy też stosowanie podtrzymania zasilania, UPS, w razie zakłóceń dostaw prądu.

Do sterowania automatycznym analizatorem SYKAM wykorzystywane jest dedykowane oprogramowanie Clarity DataApex:

Clarity DataApex

W naszej ofercie znajdują się również:

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: