Modułowy HPLC Young In Chromass serii 9100

HPLC Young In Chromass YL 9100

Modułowy chromatograf cieczowy serii 9100 urzadzenie wysokiej klasy za konkurencyjną cenę. Chromatograf YL 9100 oferuje topowe parametry, wysoką trwałość, rzetelną pracę i powtarzalność otrzymywanych wyników. Szeroki wybór wielu rodzajów pomp, detektorów - a w tym detektora MS, autosamplera, pozwala na skonfigurowanie zestawu idealnie dopasowanego do potrzeb badawczych. Modułowość urządzenia ułatwia jego póniejsze doposażanie w nowe elementy.

Główne cechy:

Korekcja skupienia drogi optycznej

Klasyczne HPLC często cierpią na przypadłość wyraźnych zaburzeń linii bazowej po nastrzyku. Pik rozpuszczalnikowy wprowadza interferencje, które mogą czasem szkodzić procesowi integracji pików.

W tym modelu zastosowano zoptymalizowaną ścieżkę optyczną detektora UV/VIS. Osiągnięto dzięki temu nie tylko zmniejszenie szumów linii bazowej oraz zwiększenie czułości - chromatograf minimalizuje efekt rozpuszczalnikowy - fluktuacje linii bazowej spowodowane elucją piku rozpuszczalnika próbki.

Korekcja skupienia strumienia światła:

 • minimalizacja piku rozpuszczalnikowego na początku chromatogramu
 • podwyższenie czułosci detektora
 • zmniejszenie szumów, szczególnie w zakresie niskich długości fali

Minimalizacja szumów i dryftu linii bazowej

Chromatograf YL 9100 zapewnia szybka stabilizację linii bazowej oraz niskie poziomy dryftu i szumów.

Kompensacja ściśliwości rozpuszczalników

Automatyczna kompensacja ściśliwości pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji przepływu dla różnych rozpuszczalników. Dzięki temu osiąga się wysoką powtarzalność czasów retencji analitów.

Nowoczesny uk�ad optyczny

Innowacyjność chromatografu YL 9100 przejawia się między innymi w specjalnie zaprojektowanym układzie optycznym. Jest to hermetycznie chroniony system zapobiegający wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń. W detektorze zastosowano monochromator Seya--Namioka z wklęsłą siatką holograficzną zwiększającą intensywność światła. Dzięki temu rozwiazaniu osiągnięto wysoką czułość detektora w całym zakresie długości fal pomiaru.

Główne moduły:

Pompy HPLC:

Pompa binarna YL 9111

Wydajna pompa dwukanałowa, do zastosowań gradientowych z miksowaniem po stronie wysokiego ciśnienia. Bezkompromisowa dokładność gradientów.

Parametry techniczne

 • Pompa dwutłokowa, 2 x 2 tłoki w układzie równoległym

Zakres przepływów

 • Analityczny: 0.001-10 mL/min
 • Semi-prep : 0.01-50 mL/min
 • Dokładność przepływu: <= (+/-)1 % przy 1 mL/min
 • Precyzja przepływu: 0.1 % RSD przy 1 mL/min

Ciśnienia maksymalne:

 • Analyticzne : 0-6000 psi dla przepływów do 5 mL/min; 0-3000 psi dla przepływów do 5-10 mL/min
 • Semi-prep : 3500 psi; 0-3500 psi dla przepływów do 35 mL/min; 0-2500 psi at 35-50 mL/min
 • Automatyczna kompensacja ściśliwości
 • Póautomatyczna funkcja primingu (purge)
 • Detekcja przecieków, funkcje diagnostyczne, detekcja błędów
 • Możliwość doposażenia w dodatkowy kontroler z panelem dotykowym LCD

Pompa czterokanałowa YL 9110

Wydajna pompa czterokanałowa, do zastosowań gradientowych z użyciem do czterech rozpuszczalników. Miksowanie fazy ruchomej po stronie niskiego ciśnienia.

Parametry techniczne

 • Pompa dwutłokowa, 2 x 2 tłoki w układzie równoległym

Zakres przepływów
 • Analityczny: 0.001-10 mL/min
 • Semi-prep : 0.01-50 mL/min
 • Dokładność przepływu: <= (+/-)1 % przy 1 mL/min
 • Precyzja przepływu: 0.1 % RSD przy 1 mL/min
 • Precyzja formowania gradientu <0.1%
 • Dokładność formowania gradientu <0.5%

Ciśnienia maksymalne:

 • Analyticzne : 0-6000 psi dla przepływów do 5 mL/min; 0-3000 psi dla przepływów do 5-10 mL/min
 • Semi-prep : 3500 psi; 0-3500 psi dla przepływów do 35 mL/min; 0-2500 psi at 35-50 mL/min

 • Automatyczna kompensacja ściśliwości
 • Póautomatyczna funkcja primingu (purge)
 • Detekcja przecieków, funkcje diagnostyczne, detekcja błędów
 • Możliwość doposażenia w dodatkowy kontroler z panelem dotykowym LCD

Pompa izokratyczna YL 9112

Wydajna pompa jednokanałowa, do zastosowań izokratycznych.

Parametry techniczne

 • Pompa dwutłokowa, 2 x 2 tłoki w układzie równoległym

Zakres przepływów
 • Analityczny: 0.001-10 mL/min
 • Semi-prep : 0.01-50 mL/min

 • Dokładność przepływu: <= (+/-)1 % przy 1 mL/min
 • Precyzja przepływu: 0.1 % RSD przy 1 mL/min

Ciśnienia maksymalne:
 • Analyticzne : 0-6000 psi dla przepływów do 5 mL/min; 0-3000 psi dla przepływów do 5-10 mL/min
 • Semi-prep : 3500 psi; 0-3500 psi dla przepływów do 35 mL/min; 0-2500 psi at 35-50 mL/min
 • Automatyczna kompensacja ściśliwości
 • Póautomatyczna funkcja primingu (purge)
 • Detekcja przecieków, funkcje diagnostyczne, detekcja błędów
 • Możliwość doposażenia w dodatkowy kontroler z panelem dotykowym LCD

Detektory HPLC:

Detektor UV/VIS YL 9120

Podstawowy detektor w HPLC, działający w zakresie światła nadfioletowego i widzialnego.

Parametry techniczne

 • Zakres długości fali: 190-900 nm
 • Szybkość zbierania danych : do 50Hz
 • Źródło światła: Lampa deuterowa i wolframowa
 • Poziom szumów : < (+/-) 0.35 X 10-5 AU , 254 nm, dry cell
 • Dryft linii bazowej: < 1 X 10-4 AU/hr
 • Szerokość pasma : 5 nm
 • Dokładność długości fali : (+/-) 1 nm
 • Precyzja długości fali : (+/-) 0.1 nm
 • Liniowość : >99.5 % dla 2.5 AU (aceton, 254 nm)
 • Długość drogi optycznej celi pomiarowej : 10 mm ( celka analityczna) / 3 mm ( celka Semi-prep )
 • Objętość celi pomiarowej: 10 uL ( celka analityczna ) / 5 uL ( celka Semi-prep )

Detektor PDA UV/VIS YL 9160

Zaawansowany detektor PDA (DAD) HPLC, z jednoczesnym pomiarem online spektrum, detekcja w zakresie światła nadfioletowego i widzialnego.

Parametry techniczne

 • Zakres długości fali: 190-950 nm
 • Ilość kanałów zbierania danych: 1024
 • Rozdzielczość piksela 0.9nm
 • Szybkość zbierania danych : do 50Hz
 • Źródło światła: Lampa deuterowa i wolframowa
 • Poziom szumów : < (+/-) 2 x 10-5 AU (dla pustej celki, 1 sek. Rise Time, 254 nm)
 • Dryft linii bazowej: < 2 x 10-4 AU/hr (Baseline Correction), 0.001AU/hr (dla temp. pokojowej)
 • Szerokość pasma : 1.7 nm (HY-1 Holmium Oxide Filter)
 • Dokładność długości fali : (+/-)1 nm
 • Precyzja długości fali : (+/-) 0.1 nm
 • Liniowość : >99.5 % dla 2.5 AU (aceton, 254 nm)
 • Długość drogi optycznej celi pomiarowej : 10 mm ( celka analityczna) / 3 mm ( celka Semi-prep )
 • Objętość celi pomiarowej: 13 uL ( celka analityczna ) / 5 uL ( celka Semi-prep )

Detektor RI YL 9170

Detektor refraktometryczny HPLC

Parametry techniczne

 • Zakres detekcji : 1.00 ~ 1.75 RIU
 • Szumy <= 5 x 10-9 RIU (detektor analityczny) / <= 10 x 10-8 RIU (detektor Semi-prep)
 • Objętość celki pomiarowej : 9 uL (analityczna) / 7 uL (Semi-prep)
 • Maksymalne ciśnienie celki pomiarowej: 6 kg/cm2 (84 psi)

Detektor ELSD YL 9180 i 9181

Uniwersalny detektor rozproszenia światła ELSD

Parametry techniczne

 • Opatentowana technologia Thermo-Split
 • Bardzo mała objętość martwa detektora pozwalająca na uzyskiwanie wąskich pikiw (piki o szerokości 3 sek.)
 • Jedna cela wieloprzepływowa, dla przepływów mikro, analitycznych oraz semipreparatywnych

DodatkoweDetektory HPLC:

Wśród dodatkowych detektorów możemy zaoferować:

 • detektor elektrochemiczny (detektor ECD)
 • detektor fluorescencyjny
 • spektrometr masowy LCMS

Wyposażenie chromatografu HPLC:

Degazer YL 9101

Degazer to urządzenie niezzastąpione w każdym chromatografie. Usuwa gazy rozpuszczone w fazach ruchomych zapobiegajac problemom powodowanym przez wytrącanie gazów. Zabezpiecza się dzięki temu głowice pomp przed zapowietrzeniem. Uzyskuje się dzięki temu niższe wartości szumów, wyższą czułość i stabilniejsze ciśnienie warunkujące dobrą powtarzalność metod.

Parametry techniczne

 • Ilość kanałów odgazowywania : 4
 • Maksymalny zalecany przepływ: 10 mL/min na kanał
 • Optymalny przepływ przez kanał: 0 ~ 2.0 mL/min przy 70 % odgazowaniu (dla metanolu)
 • Objętość wewnętrzna kanału: 925 uL
 • Materiały w kontakcie z roztworami: TeflonAF, PEEK
 • Zintegrowana taca na rozpuszczalniki

Piec do kolumn YL 9131

Zastosowanie termostatu kolumn (pieca kolumn) z chłodzeniem i grzaniem zapewnia idealną powtarzalność metod chromatogaficznych oraz pozwala wykorzystanie temperatury jako narzędzie sterowania selektywnościa kolumn chromatograficznych.

Parametry techniczne

 • Zakres temperatury: 4 st.C - 90 st.C
 • Stabilność temperatury: (+/-) 0.05 st.C
 • Dokładność temperatury: (+/-) 0.5 st.C
 • Ilość kroków programu temperatury: 40

Pojemność:

 • Kolumny analityczne: trzy kolumny o długosci 30 cm (OD nie większe niż 18 mm)
 • Kolumny Semi-prep: dwie kolumny o długości 30 cm

 • Czas nagrzewania: 16 minut od 4 st.C do 80 st.C
 • Czas chłodzenia: 13 minut od 80 st.C do 4 st.C
 • Opcjonalny zmieniacz kolumn

Piec do kolumn jest również dostępny w uproszczonym wariancie wyposażonym jedynie w funkcję grzania. Mimo mniejszych możliwości jest zalecany dla każdego chromatografu w przypadku urządzeń budżetowych.

Autosampler HPLC YL 9150

Parametry techniczne

Autosampler YL 9150 jest przeznaczony do szybkiego, automatycznego nanoszenia próbek.

Główne cechy autosamplera:

 • Szybkie nastrzyki - cykl nastrzyku z płukaniem poniżej 1 minuty.
 • Automatyczne płukanie
 • Tryb pełnej pętli, tryb częciowego wypełnienia pętli, tryb podwyższonego ciśnienia (PASATM)
 • Opcjonalny termostat w zakresie 4 st.C do 40 st.C
 • Pojemność : 96 standardowych fiolek chromatograficznych 1.5ml
 • Możliwoąść umieszczenia dwóch mikropłytek w standardzie SBS
 • Pojemność semipreparatywna: 24 fiolki o objętości 10 mL (LSV)
 • Objętość nastrzyków programowana w zakresie: 1 - 9999 uL
 • Powtarzalność RSD <= 0.3 % dla trybu pełnej pętli; RSD <= 0.5 % dla trybu częściowego wypełnienia pętli
 • Przeniesienie próbki: < 0.05 %

Do sterowania systemami Young Lin stosujemy dedykowane oprogramowanie Clarity DataApex:

Clarity DataApex

Pobierz broszurę

Young Lin - chromatograficzna perfekcja z Korei południowej

kolumny HPLC

kolumienki SPE

akcesoria HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: