Generatory azotu włoskiej firmy Cinel

Cinel - włoski producent generatorów gazów

Włoska firma Cinel Gas jest producentem generatorów gazów ultraczystych. Cinel mieszczący się w Padwie, od lat 70-tych projektuje i tworzy swoje urządzenia w kooperacji z Uniwersytetem w Padwie. Wyrafinowane technologie stosowane w generatorach Cinel sprawiają, że jest to sprzęt z najwyższej półki, bezawaryjny i łatwy w obsłudze.

Warty podkreślenia jest fakt opatentowania przez Cinel swych technologii.


Generatory azotu Cinel

Cinel oferuje doskonały wybór standardowych generatorów azotu oraz generatorów dostosowanych do specyficznych zastosowań, takich jak:

 • azot do spektrometrów masowych LCMS
 • azot do detektorów ELSD
 • azot do ewaporatorów i systemów przygotowania próbek

Poniżej prezentujemy wybór generatorów Cinel:

Generator azotu ZEFIRO zero LC-MS

Generator azotu ZEFIRO zero wykorzystuje technologię membranową do oczyszczania azotu z powietrza. Sprężone powietrze przeciskane jest przez membranę zbudowaną z pustych włókien o selektywnej przepuszczalności dla różnych składników, takich jak, azot, tlen, CO2, para wodna, ślady gazów rzadkich (Ar, Co). Podział następuje w zależności od stopnia dyfuzji. Poziom dyfuzji azotu przez membranę jest wolniejszy niż dla pozostałych składników powietrza, które przepływają na zewnątrz membrany, pozostawiając wewnątrz tylko azot.

Urządzenie występuje w kilku wersjach różniących się wydajnością produkcji azotu (L/min.):

 • 16
 • 22
 • 40
 • 60
 • 80
 • 120

Ten generator wymaga źródła sprężonego bezolejowego powierza, które jest również w naszej ofercie.

Zastosowanie
LC/MS

Ulotka:
Generatory azotu Cinel

Parametry techniczne generatora ZEFIRO zero LC-MS

Generator azotu ZEFIRO HIGH PRESSURE

Generator azotu HIGH PRESSURE został zaprojektowany specjalnie, aby spełnić wymagania przepływu, czystości i ciśnienia azotu potrzebne w systemach przyspieszonej ekstrakcji ASE®, opatentowanej przez Dionex®'a technice ekstrakcji stałych i półstałych próbek przy użyciu typowych rozpuszczalników w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu. Azot osiąga maksymalne ciśnienie 11 bar.

Zastosowanie:

 • DIONEX® ASE® (nazwa zastrzeżona producenta)
 • Preparatyka próbek
 • Odparowywanie w strumieniu azotu
 • inne zastosowania azotu o wysokim ciśnieniu

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO 8 ELSD

Generator azotu ZEFIRO serii EL/SD jest zaprojektowany specjalnie, aby spełnić wymagania przepływu gazu, czystości i ciśnienia potrzebne w detektorach rozproszenia światła ELSD i multi angle ELSD. Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji gazu. System używa węglowego sita molekularnego (CMS), które wybiórczo adsorbuje tlen i parę wodną w wysokim ciśnieniu, przepuszczając azot.

Zastosowania:


 • detektory rozproszenia światła ELSD, MA-ELSD

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO LC/MS DUAL-PURITY

Generator azotu ZEFIRO LC/MS DUAL-PURITY został zaprojektowany specjalnie, aby spełnić wymagania przepływu gazu, czystości i ciśnienia potrzebne w systemach LCMS AGILENT® . Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji gazu. System używa weglowego sita molekularnego (CMS), które wybiórczo adsorbuje tlen i pare wodna w wysokim cisnieniu, przepuszczając azot. System dostarcza azot standardowy do nebulizacji do oraz azot ultraczysty do celi kolizyjnej. Strumienie azotu oczyszcza się wykorzystując standard PSA (azot standardowy) oraz specjalny dwustopniowy system PSA DP dla azotu ultraczystego.

Zastosowanie

 • LCMS AGILENT® (nazwa zastrzeżona producenta)
 • inne zastosowania wymagające azotu o dwóch czystościach

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO LC/MS COMBINED

Generator azotu ZEFIRO LC/MS COMBINED został zaprojektowany specjalnie, aby dostarczać azot i powietrze dla systemu AB SCIEX® LC/MS. Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji azotu. System używa węglowego sita molekularnego (CMS), które wybiórczo adsorbuje tlen i parę wodną w wysokim ciśnieniu, jednocześnie przepuszczając azot.

Dodatkowo wbudowany kompresor bezolejowy dostarcza dodatkowy strumień oczyszczonego i osuszonego powietrza .

Zastosowanie
LCMS AB SCIEX® (nazwa zastrzeżona producenta)

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO LC/MS 50-60

Generator azotu ZEFIRO zaprojektowany został jako niezależny system dostarczający azot do pojedynczego LCMSa, wymagającego dużej ilości azotu, lub dwóch standardowych LC/MS zasilanych w azot jednocześnie. Ten generator wykorzystuje technologię membranową. Sprężone powietrze przeciskane jest przez membranę zbudowaną z pustych włókien o selektywnej przepuszczalności dla różnych składników, takich jak, azot, tlen, CO2, para wodna, ślady gazów rzadkich (Ar, Co). Podział następuje w zależności od stopnia dyfuzji. Poziom dyfuzji azotu przez membranę jest wolniejszy niż dla pozostałych składników powietrza, które przepływają na zewnątrz membrany, pozostawiając wewnątrz tylko azot. 

Dostępne dwa warianty, o wydajności 50 lub 60 L/min.

Zastosowanie:

 • LC/MS o dużym zapotrzebowaniu na azot
 • dwa LCMS pracujące jednocześnie

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO LC/MS 35-40

Generator azotu ZEFIRO zaprojektowany został jako niezależny system dostarczający azot do pojedynczego LCMS'a wymagającego stałej i niezależnej dostawy azotu z dedykowanego urządzenia. Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji azotu.  Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji gazu. System używa węglowego sita molekularnego (CMS), które wybiórczo adsorbuje tlen i parę wodną w wysokim ciśnieniu, przepuszczając azot. Cykliczne oczyszczanie i regeneracja złoża zapewniają nieprzerwaną produkcji azotu.

Dostępne dwa warianty, o wydajności 35 lub 40 L/min.

Zastosowanie:

 • LC/MS

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO LC/MS 20-25

Generator azotu ZEFIRO zaprojektowany został jako niezależny system dostarczający azot do pojedynczego LCMS'a wymagającego stałej i niezależnej dostawy azotu z dedykowanego urządzenia. Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji azotu.  Generator azotu wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do produkcji gazu. System używa węglowego sita molekularnego (CMS), które wybiórczo adsorbuje tlen i parę wodną w wysokim ciśnieniu, przepuszczając azot. Cykliczne oczyszczanie i regeneracja złoża zapewniają nieprzerwaną produkcji azotu.

Dostępne dwa warianty, o wydajności 20 lub 25 L/min.

Zastosowanie:

LC/MS

Parametry techniczne:

Generator azotu ZEFIRO 3 HP i 5 HP

Generator azotu model HP (HighPurity - wysoka czystość), zaprojektowano głównie do wykorzystania azotu jako gaz nośny do zastosowań chromatografii gazowej GC. Modele HP sprawdzają się również w zastosowaniach ICP. Generator azotu wykorzystuje technologią adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA i PSA DP) do produkcji azotu.

Zastosowanie:

 • Gaz nośny do GC i ICP

Parametry techniczne:

Generator azotu miniZEFIRO 1 HP

Generator azotu model HP (HighPurity - wysoka czystość) o najmniejszej wydajności zaprojektowano głównie do wykorzystania azotu jako gaz nośny do zastosowań chromatografii gazowej GC. Modele HP sprawdzają się również w zastosowaniach ICP. Generator azotu wykorzystuje technologią adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA i PSA DP) do produkcji azotu.

Zastosowanie:

 • Gaz nośny do GC i ICP

Parametry techniczne:

chromatografy GC

 • kolumny GC

Kolumny GC

kolumienki SPE

filtry HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: