Kolumny GPC/SEC

Jordi Labs - amerykański producent kolumn GPC/SEC

Amerykański producent kolumn HPLC Jordi Labs oferuje kolumny GPC/SEC do technik wykluczania i przenikania.

Kolumny "Made in USA"

Pobierz katalog kolumny GPC i SEC Jordi

Analiza danych GPC/SEC

Analiza danych uzyskanych po chromatografii w technikach przenikania i wykluczania nie jest zadaniem łatwym.

Pomocą w uzyskaniu szybkich odpowiedzi na pytania badawcze jest korzystanie z odpowiednich narzędzi - również tych programowych.

Clarity Data Apex - moduł analizy GPC/SEC!

Zachęcamy do zapoznania si� z ofert� firmy Data Apex. Program chromatograficzny Clarity posiada moduł GPC/SEC, który jest dedykowany analizie danych po rozdziałach substancji pod względem mas cząsteczkowych oraz charakteryzowaniu polimerów. Dzięki temu Clarity stanowi niezwykle pomocne narzędzie analizy danych GPC/SEC

Główne funkcje

  • zbieranie danych chromatograficznych
  • sterowanie systemami chromatograficznymi
  • integracja danych GPC/SEC
  • kalibracja
  • pomiary Mp, Mn, Mw , Mv , Mz, Mz+1, średniej masy, polidyspercsji
  • wyświetlanie chromatogramów i krzywych kalibracyjnych
  • eksport danych i grafiki
  • tabele rezultatów GPC/SEC i zaawansowane raporty
  • automatyka

chromatografy HPLC

kolumienki SPE

akcesoria HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: