Kompaktowy zintegrowany HPLC Young Lin serii 9300

HPLC Young In Chromass YI9300

Zintegrowany chromatograf cieczowy HPLC YL 9300 to kompaktowe urządzenie o sporych możliwościach. Zastosowano w nim czterokanałową pompę z gradientem formowanym po stronie niskiego ciśnienia, czuły detektor UV/VIS z  korekcją drogi optycznej, piec do kolumn z chłodzeniem i grzaniem, degazer, ręczny zawór nastrzykowy.

Urządzenie łączy łatwość obsługi i niewielkie rozmiary, dzięki czemu bez trudu mieści się tam, gdzie inne chromatografy byłyby zbyt duże. Zamknieta, zintegrowana obudowa doskonale chroni wszelkie elementy chromatografu przed kurzem i zniszczeniem. 

Kompaktowy chromatograf cieczowy

Wyposa�enie chromatografu HPLC YL 9300:

Nowoczesny układ optyczny

Innowacyjność chromatografu YL 9100 przejawia się między innymi w specjalnie zaprojektowanym układzie optycznym. Jest to hermetycznie chroniony system zapobiegający wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń. W detektorze zastosowano monochromator Seya--Namioka z wklęsłą siatką holograficzną zwiększającą intensywność światła. Dzięki temu rozwiazaniu osiągnięto wysoką czułość detektora w całym zakresie długości fal pomiaru.

Korekcja skupienia drogi optycznej

Klasyczne HPLC często cierpią na przypadłość wyraźnych zaburzeń linii bazowej po nastrzyku. Pik rozpuszczalnikowy wprowadza interferencje, które mogą czasem szkodzić procesowi integracji pików.

W tym modelu zastosowano zoptymalizowaną ścieżkę optyczną detektora UV/VIS. Osiągnięto dzięki temu nie tylko zmniejszenie szumów linii bazowej oraz zwiększenie czułości - chromatograf minimalizuje efekt rozpuszczalnikowy - fluktuacje linii bazowej spowodowane elucją piku rozpuszczalnika próbki.

Korekcja skupienia strumienia światła:

 • minimalizacja piku rozpuszczalnikowego na początku chromatogramu
 • podwyższenie czułosci detektora
 • zmniejszenie szumów, szczególnie w zakresie niskich długości fali

Minimalizacja szumów i dryftu linii bazowej

Chromatograf YL 9100 zapewnia szybka stabilizację linii bazowej oraz niskie poziomy dryftu i szumów.

Kompensacja ściśliwości rozpuszczalników

Automatyczna kompensacja ściśliwości pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji przepływu dla różnych rozpuszczalników. Dzięki temu osiąga się wysoką powtarzalność czasów retencji analitów.

Pompa czterokanałowa YL 9110

Wydajna pompa czterokanałowa, do zastosowań gradientowych z użyciem do czterech rozpuszczalników. Miksowanie fazy ruchomej po stronie niskiego ciśnienia.

Parametry techniczne

 • Pompa dwutłokowa, 2 x 2 tłoki w układzie równoległym

Zakres przepływów

 • Analityczny: 0.001-5 mL/min
 • Opcjonalnie : 0.001-10 mL/min

 • Dokładność przepływu: <= (+/-)1 % przy 1 mL/min
 • Precyzja przepływu: 0.1 % RSD przy 1 mL/min
 • Precyzja formowania gradientu <0.1%
 • Dokładność formowania gradientu <0.5%

Ciśnienia maksymalne:

 • Analyticzne : 0-6000 psi dla przepływów do 5 mL/min; 0-3000 psi dla przepływów do 5-10 mL/min
 • Pulsacja ciśnienia <= (+/-) 0.5% przy 1ml/min.


 • Automatyczna kompensacja ściśliwości
 • Póautomatyczna funkcja primingu (purge)
 • Detekcja przecieków, funkcje diagnostyczne, detekcja błędów

Detektor UV/VIS YL 9120

Podstawowy detektor w HPLC, działający w zakresie światła nadfioletowego i widzialnego.

Parametry techniczne

 • Zakres długości fali: 190-900 nm
 • Szybkość zbierania danych : do 50Hz
 • Źródło światła: Lampa deuterowa i wolframowa
 • Poziom szumów : < (+/-) 0.35 X 10-5 AU , 254 nm, dry cell
 • Dryft linii bazowej: < 1 X 10-4 AU/hr
 • Szerokość pasma : 5 nm
 • Dokładność długości fali : (+/-) 1 nm
 • Precyzja długości fali : (+/-) 0.1 nm
 • Liniowość : >99.5 % dla 2.5 AU (aceton, 254 nm)
 • Długość drogi optycznej celi pomiarowej : 10 mm ( celka analityczna) / 3 mm ( celka Semi-prep )
 • Objętość celi pomiarowej: 10 uL ( celka analityczna ) / 5 uL ( celka Semi-prep )

Piec do kolumn

Zastosowanie termostatu kolumn (pieca kolumn) z chłodzeniem i grzaniem zapewnia idealną powtarzalność metod chromatogaficznych oraz pozwala wykorzystanie temperatury jako narzędzie sterowania selektywnościa kolumn chromatograficznych.

Parametry techniczne

 • Zakres temperatury: 4 st.C - 90 st.C
 • Stabilność temperatury: (+/-) 0.05 st.C
 • Dokładność temperatury: (+/-) 0.5 st.C
 • Ilość kroków programu temperatury: 40

Pojemność:

 • Kolumny analityczne: trzy kolumny o długosci 30 cm (OD nie większe niż 18 mm)
 • Opcjonalny zmieniacz kolumn

Degazer YL 9101

Degazer to urządzenie niezzastąpione w każdym chromatografie. Usuwa gazy rozpuszczone w fazach ruchomych zapobiegajac problemom powodowanym przez wytrącanie gazów. Zabezpiecza się dzięki temu głowice pomp przed zapowietrzeniem. Uzyskuje się dzięki temu niższe wartości szumów, wyższą czułość i stabilniejsze ciśnienie warunkujące dobrą powtarzalność metod.

Parametry techniczne

 • Ilość kanałów odgazowywania : 4
 • Maksymalny zalecany przepływ: 10 mL/min na kanał
 • Optymalny przepływ przez kanał: 0 ~ 2.0 mL/min przy 70 % odgazowaniu (dla metanolu)
 • Objętość wewnętrzna kanału: 925 uL
 • Materiały w kontakcie z roztworami: TeflonAF, PEEK, szkło pokryte PTFE
 • Zintegrowana taca na rozpuszczalniki

Autosampler HPLC YL 9150

Parametry techniczne

Autosampler YL 9150 jest przeznaczony do szybkiego, automatycznego nanoszenia próbek.

Główne cechy autosamplera:

 • Szybkie nastrzyki - cykl nastrzyku z płukaniem poniżej 1 minuty.
 • Automatyczne płukanie
 • Tryb pełnej pętli, tryb częciowego wypełnienia pętli, tryb podwyższonego ciśnienia (PASATM)
 • Opcjonalny termostat w zakresie 4 st.C do 40 st.C
 • Pojemność : 96 standardowych fiolek chromatograficznych 1.5ml
 • Możliwoąść umieszczenia dwóch mikropłytek w standardzie SBS
 • Pojemność semipreparatywna: 24 fiolki o objętości 10 mL (LSV)
 • Objętość nastrzyków programowana w zakresie: 1 - 9999 uL
 • Powtarzalność RSD <= 0.3 % dla trybu pełnej pętli; RSD <= 0.5 % dla trybu częściowego wypełnienia pętli
 • Przeniesienie próbki: < 0.05 %

DodatkoweDetektory HPLC:

Jako wyposażenie dodatkowe możemy zaoferować wszystkie detektory z linii YL 9100

 • detektor PDA
 • detektor RI
 • detektor elektrochemiczny (detektor ECD)
 • detektor fluorescencyjny
 • spektrometr masowy LCMS

Dodatkowe detektory ustawia się poza główną obudową chromatografu

Detektory linii YL 9100

Broszura do pobrania:

Do sterowania systemami Young Lin stosujemy dedykowane oprogramowanie Clarity DataApex:

Clarity DataApex

kolumny HPLC

kolumienki SPE

akcesoria HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje:

Young Lin - chromatograficzna perfekcja z Korei południowej