VICI

VICI - szwajcarskie akcesoria do chromatografii i fluidyki

Wszystkie akcesoria VICI do chromatografii cieczowej, gazowej i technik związanych z przepływem cieczy, gazów, próżni, itp.

Cheminert, VALCO, 

  • Biokompatybilne, plastikowe złączki, tubingi, ferule, fingeright, akcesoria połączeniowe
  • Stalowe złączki, tubingi i ferrule oraz akcesoria połączeniowe
  • Wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe zawory nastrzykowe
  • Zawory przełączające, selektory dla  LC, FIA, HPLC, UHPLC, preparatywnego HPLC
  • Zawory do chromatografów gazowych GC
  • Aktuatory zaworów
  • Filtry butelkowe HPLC, zakrętki butelek HPLC


W celu uzyskania ofert na akcesoria prosimy o kontakt
magdalena.malinowska@genore.pl


VICI Jour, VICI Valco, polimerowe i stalowe akcesoria do chromatografii i przepływu cieczy i gazów:

- tubingi, fittingi, ferule, złączki, Uniony
- filtry przepływowe, sita do filtrów
- filtry butelkowe HPLC 
- nakrętki na butelki HPLC
- puste kolumny HPLC
- pętle do zaworów nastrzykowych
- inne akcesoria chromatograficzne


POBIERZ KATALOG

VICI VALCO Cheminert, polimerowe i stalowe akcesoria do chromatografii i technik przepływu cieczy i gazów:

- zawory nastrzykowe i przełączające HPLC i GC
- aktuatory do zaworów
- pompy HPLC, nanoHPLC
- detektory GC, PDD, TCD
- strzykawki HPLC i GC
- Kolumny GC Valco Plot, HayeSep Plot
- tubingi, fittingi, złączki, Uniony
- inne akcesoria chromatograficznePOBIERZ KATALOG