Kolumny AMT HALO, Fused-Core technology

Nowa kolumna C18 LPH - HPLC/UHPLC od AMT HALO

2022-06-21

Analizy C18 HPLC/UHPLC w kwaśnych fazach ruchomych

Amerykańska firma Advanced Materials Technology (AMT) oferuje kolumnę chromatograficzną, przeznaczoną do pracy w niskim pH. Kolumna akceptuje wartości pH od 1, nawet w podwyższonej temperaturze (90 st. C).Pobierz broszurę


Kolumny chromatograficzne UHPLC do analiz WWA (PAH)

Powierzchniowo porowata krzemionka

Amerykańska firma Advanced Materials Technology (AMT) zaprojekowała nową kolumnę chromatograficzną, przeznaczoną specyficznie do szybkich analiz WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, PAH). Kolumny umożliwiają prowadzenie szybkich analiz zarówno na chromatografach HPLC jak i UHPLC.

Analizy WWA (PAH) w 5 min.

Kolumna AMT HALO PAH wykorzystuje technologię ultrasprawnej krzemionki porowatej powierzchniowo. Dzięki temu uzyskuje się bardzo wysokie sprawności rozdziałów. Pozwala to na stosowanie krótszych kolumn i przyśpieszenie rozdziałów. Specjaliści z firmy AMT zaprojektowali metodę rozdziału 18 WWA w 1 min.! 

W standardowych rozwiązaniach metoda rozdziału 18 WWA trwa 5 min.

Lista substancji WWA:

1. Naphthalene
2. Acenaphthylene
3. 1-methylnaphthalene
4. 2-methylnaphthalene
5. Acenaphthene
6. Fluorene
7. Phenanthrene
8. Anthracene
9. Fluoranthene
10. Pyrene
11. Benzo(a)anthracene
12. Chrysene
13. Benzo[b]fluoranthene
14. Benzo[k]fluoranthene
15. Benzo[a]pyrene
16. Dibenzo[a,h]anthracene
17. Benzo[g,h,i]perylene
18. Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Poniżej prezentujemy materiały do  pobrania:

AMT HALO PAH - Ulotka do pobrania:

AMT HALO PAH - Rozdziały 16+2 WWA w 5 min.:

Kolumny AMT HALO, technologia UFLC

AMT to amerykański producent kolumn i złóż w technologii powierzchniowo porowatej krzemionki (Fused-Core technology, Superficialy Porous Particles). Kolumny AMT HALO charakteryzuje bardzo wysoka sprawność (na poziomie kolumn sub-2u) przy relatywnie niskich ciśnieniach roboczych. Seria kolumn HALO zawiera wszystkie podstawowe fazy wykorzystywane w nowoczesnej chromatografii: C18, C8, Phenyl-Hexyl, Amide, HILIC, PBP (pentabromophelyl), i fazy do rozdziałów białek i peptydów oraz specjalną fazę do analizy glikanów. 

Kolumny AMT HALO są dostępne w sprzedaży od 2006 roku!. Jest to więc sprawdzone rozwizanie. 

Oferujemy kolumny firmy założonej przez jednego z twórców technologii powierzchniowo porowatej krzemionki: Jack'a Kirklanda!


Kolumny UF(P)LC AMT:

Powierzchniowo porowata krzemionka, Fused-Core technology

Advanced Materials Technology (AMT) wykorzystuje innowacyjne złoża chromatograficznege w technologii powierzchniowo porowatej krzemionki (Fused-Core technology - Superficialy Porous Particles).

Technologia

Technologia powierzchniowo porowatej krzemionki Fused Core Particles zdobywa coraz większą i w pełni zasłużona popularność. Wykorzystuje specjalneg złoża o sztywnym, nieporowatym rdzeniu, na którym umieszczono cienką porowatą warstwę, w której zachodzi rozdział. Dzięki temu ogranicza się niekorzystne efekty dyfuzji substancji w fazie stacjonarnej związane ze zjawiskiem oporu w transferze masy. Co więcej, taka faza charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością oraz nie generuje wysokich ciśnień, więc można ją stosować również w klasycznych chromatografach HPLC.Seria HALO i HALO Bioclass

AMT oferuje dwie główne linie kolumn chromatograficznych:

 • AMT HALO - klasyczna seria do badań tzw. małych cząsteczek. 
 • AMT HALO Bioclass - wzbogaca zakres aplikacji do badań dużych cząsteczek biologicznie czynnych: peptydów, białek, glikanów. 

Do pobrania katalog AMT HALO

Do pobrania katalog AMT HALO Bioclass

Uziarnienie

Wszystkie kolumny AMT ze złożami Fused-Core są dostępne z uziarnieniem o różnej średnicy:

 • 2 mikrony
 • 2.7 mikrona
 • 5 mikronów

Porowatości faz

Dostępne są kolumny ze złożami o różnych porowatościach. Dzięki temu użtkownicy mogą dobrać najlepszą fazę do planowanych badań.


Korzyści:

 • Wysoka sprawność kolumn. Praktycznie dwukrotne podniesienie sprawności w porównaniu do kolumn 3u o tej samej długosci pozwala na skrócenie kolumny bez utraty parametrów rozdziałów. Uzyskuje się w ten sposób znaczne skrócenie czasu analiz.
 • Niskie ciśnienia robocze i płaska krzywa zależności pomiędzy prędkością przepływu a sprawnością kolumny. Pozwala na zwiększanie szybkości przepływu bez utraty parametrów rozdziałów. Uzyskuje się dodatkowe skrócenie czasu analiz
 • Szybkie analizy bez konieczności zakupu drogiego sprzętu ultraciśnieniowego. Kolumny HALO działają optymalnie w szerokim zakresie stosowanych przepływów. Aby osiągnąć pożądane rezultaty należy tak ustalić przepływ przez kolumnę, by ciśnienia robocze ustabilizowały się na dopuszczalnym dla chromatografu poziomie. Może być to 100bar, 200bar... aż do 600 bar!
 • Możliwość podniesienia przepływu do osiągnięcia ciśnienia 600 bar, dla nowoczesnych zestawów ultraciśnieniowych. Wykorzystanie kolumn AMT HALO w ultraciśnieniowych zestawach pozwoli na przyśpieszenie analiz do maksimum. Uzyskuje się czasy analizy poniżej minuty! 

Porównanie sprawności kolumny względem szybkości przepływu rozpuszczalników

Porównanie ciśnienia wstecznego kolumn względem szybkości przepływu

Wybór faz stacjonarnych serii HALO

Najbardziej popularna kolumna C18 nie jest kolumną w uniwersalną. Z tego powodu AMT HALO oferują szeroki wybór faz stacjonarnych wykonanych w technologii powierzchniowo porowatej krzemionki:

 • C18
 • C4
 • C8
 • C30
 • Phenyl-Hexyl
 • Biphenyl
 • Amide
 • HILIC
 • PBP (pentabromofenyl)
 • CN

oraz dla serii HALO Bioclass:

 • glycan
 • peptide
 • protein


Prekolumny


AMT HALO oferuje unikalne prekolumny UH(P)LC. Można je stosować nie tylko do produktów AMT. Do wyboru są kartridże ze wszstkimi fazami HALO!

Genore - Prekolumny UFLC.pdf

Kolumna idealna?

Kolumny z warstwą powierzchniowo porowatą mają zazwyczaj mniejszą powierzchnie czynną niż w pełni porowate złoża. Parametr ten może być istotny w przypadku nakładania dużych ilości substancji na kolumnę, bowiem warunkuje jej pojemność. Idealna kolumna posiada jak największą powierzchnie czynną.

Kolumny AMT HALO charakteryzują się dużą powierzchnią czynną złoża - 150m2/gram, co warunkuje wysoką pojemność kolumny wobec nanoszonych substancji.

Jeśli więc:

 • Chcesz przyśpieszyć analizy HPLC bez wymiany aparatury
 • Oczekujesz szerokiego wyboru faz stacjonarnych
 • Obawiasz się, że konkurencyjne produkty dopiero raczkują na rynku 
 • Boisz się braku powtarzalności pomiędzy kolumnami

Wykorzystaj doświadczenie firmy AMT: Na świecie w sprzedaży od listopada 2006

chromatografy HPLC

kolumienki SPE

akcesoria HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: