Certyfikowane wzorce chemiczne Spectracer

Certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, referencyjne do NIST, ISO 17025

Firmy Spectracer oraz SPEX CertiPrep są producentami certyfikowanych wzorców chemicznych. W bogatej ofercie znajdują się wzorce do technik analitycznych, odczynniki farmakopealne, bufory wzorcowe itp.

Oferta obejmuje:

 • gotowe standardy organiczne i nieorganiczne
 • mieszaniny standardów w typowych stężeniach i matrycach
 • możliwość skomponowania mieszaniny wzorców, dokładnie wg specyfikacji określonej przez zamawiającego. Obejmuje ona wybór substancji, stężenia (niezależnie dla każdej substancji) oraz matrycy. 

Wszystkie wzorce i mieszaniny wzorców, w tym wykonywane wg specyfikacji klientów są zgodne z wymaganiami normy ISO 17025 i innych wymaganych prawem norm.

W sprawie ofert prosimy o kontakt z magdalena.malinowska@genore.pl


Wzorce sporządzane wg specyfikacji użytkownika

Unikanlna oferta Spectracer obejmuje przygotowanie wzorców i ich mieszanin dostosowanych specyficznie do potrzeb zamawiającego.

Możliwości wyboru:

 • pojedyńczy wzorzec lub wzorce o danym stężeniu i rodzaju matrycy (pojedyncza substancja w jednej butelce lub ampułce)
 • mieszanina wzorców, z których każdy może mieć inne steżenie. Możliwość wyboru matrycy
 • standardy kalibracyjne, mieszaniny o wzrastających stężeniach przeznaczone do bezpośredniej kalibracji urządzeń

Oferujemy Państwu możliwość skonfigurowania własnej mieszaniny standardów analitycznych. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas na przygotowanie mieszanin wzorców w laboratorium. Ponadto, gotowe mieszaniny wzorców są znacznie tańsze niż pojedyncze stężone substancje i ich wykorzystaniu unika się pracy z toksycznymi substancjami w dużych stężeniach.


Techniki badawcze, metody, normy

Oferujemy wzorce do następujących technik badawczych, norm i metod:

Wzorce analityczne:

 • wzorce HPLC
 • wzorce do chromatografii jonowej IC
 • wzorce do GC
 • wzorce do SPE
 • wzorce HPLC-MS
 • wzorce GC-MS
 • wzorce odniesienia NIST
 • wzorce ASTM, EPA, EN, ISO
 • wzorce ICP
 • wzorce ICP-MS
 • wzorce do spektroskopii ASA
 • wzorce przewodnictwa (konduktometryczne)
 • inne...

W tej grupie zawierają się wzorce dedykowane do szczególnych zastosowań badawczych. Przykładowo:

Wzorce środowiskowe:

 • Pestycydy, PCB, WWA (PAH), Karbaminiany
 • Dioksyny, aflatoksyny
 • VOC, LKT
 • Wzorce rozpuszczlników organicznych do normy 624
 • Inne substancje organiczne

Inne:

 • Odczynniki farmakopealne Eur.Ph.:
 • Wzorce opalescencji i koloru
 • Odczynniki farmakopealne
 • Roztwory standardowe
 • Roztwory buforowe
 • Roztwory wolumetryczne
 • Bufory wzorcowe
 • Roztwory standardowe

Referencje

Wzorce Spectracer wykorzystywane są przez renomowane akredytowane laboratoria badawcze w Polsce i na świecie. Dowód wysokiej jakości naszych wzorców potwierdzają pisemne referencje naszych klientów!

Przykładowa opinia

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: