Kolumny SPE Agela Technologies

Agela Technologies & Phenomenex

Agela Technologies jest teraz częścią firmy Phenomenex®!

Ponad 10 lat temu rozpoczęliśmy współpracę z niewielką amerykańską firmą Agela Technologies, producentem kolumn HPLC / UHPLC / SPE, akcesoriów o chromatografii i aparatury chromatograficznej. Szczególnie zaciekawiły nas unikalne procesy syntezy krzemionki stosowane przez tę firmę. Wierzyliśmy, że stosowane przez Agela technologie zdobędą uznanie wśród naszych klientów. 

Po 10 latach Agela Technologies połączyła się z gigantem rynku chromatograficznego, firmą Phenomenex®, co sprawia, że jesteśmy niezwykle dumni z naszych dawnych wyborów i współpracy z topowymi firmami światowego formatu!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Agela Technologies.


Materiały katalogowe Agela Technologies do pobrania

Cleanert - Agela Technologies USA

Duży wybór nowoczesnych faz SPE Cleanert:

C18 endcapped i non-endcapped, C8, CN, HN2, Si, DIOL, PSA, SAX, COOH, WAX, PRS, SCX, SAX, Florisil, PestiCarb, Alumina N (neutral), A (acidic), B (Basic), PestiCarb/NH2, C8/SCX, HXN, SUL-5

Agela Technologies jest producentem produktów serii Cleanert przeznaczonych do technik ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Oferujemy duży wybór kolumienek SPE w rónych formatach oraz sypkich sorbentów.

Cleanert to:

 • najwyższa czystość i rygorystyczna kontrola jakości
 • duży wybór faz stacjonarnych
 • przystępna cena

Polimerowe sorbenty SPE

Innowacyjne technologie o nowych możliwościach, pozwalające na unikanie ograniczeń sorbentów krzemionkowych. Trwałość w zakresie pH 1-14:


- Cleanert PEP - Polar Enhanced Polymers - balans selektywności hydrofobowej i hydrofilowej, ekstrakcja polarnych i niepolarnych substancji z matryc

 • Cleanert PEP Plus - prekodnycjonowana (nie wymaga etapu wstępnej aktywacji kolumny) i odporna na zatykanie dzięki specjalnemu prefiltrowi
 • Sorbenty Mixed Mode łączą właściwości hydrofobowe faz RP oraz dodatkowe interakcje dla maksymalnej ekstrakcji substancji z matryc: SAX, SCX, WAX, WCX, ED (electron withdrawing groups) ER (electron donating groups): RP/SAX, RP/SCX, RP/WAX, RP/WCX, RP/ED, RP/ER
 • Cleanert PS - niepodstawiony, czysty polidivinylobenzen o powierzchni > 600m2/g

Krzemionkowe sorbenty SPE:

Wybór sorbentów Cleanert opartych o żele krzemionkowe. Wszechstronne zastosowania badawcze.


 • Cleanert C18-E, "endcappowany" sorbent SPE oparty o fazę ODS, wysoka zawartość węgla >17%
 • Cleanert C18-N "nieendcappowana" faza SPE, nieblokowane grupy silanolowe wprowadzają dodatkowe interakcje pomiędzy fazą stacjonarną i analitami
 • Cleanert C8, Cleanert CN, Cleanert HN2, Cleanert Si,
 • Cleanert DIOL - ekstrakcja polarnych analitów z niepolarnych roztworów
 • Cleanert PSA - sorbent o właściwościach anionitu (silniejszy niż NH2) dwie grupy o ładunku dodatnim rónizce się pKa
 • Cleanert SAX, Cleanert COOH (WAX), Cleanert PRS (SCX), Cleanert SCX (benzene sulphonic acid)
 • Cleanert Florisil
 • Cleanert PestiCarb - sorbent grafitowy - ekstrakcja pestycydów z tkanek roślinnych i zwierzęcych
 • Cleanert Alumina N (neutral), A (acidic), B (Basic)
 • Cleanert PestiCarb/NH2 - wykorzystywana w analizach pestycydów
 • Cleanert C8/SCX - typowa faza do ekstrakcji zasadowych substancji z moczu i krwi
 • Cleanert HXN - faza dedykowana do ekstrakcji sulfonylomocznika z wody i gleb, detekcje na poziomacj ppb

- Cleanert SUL-5 - faza do ekstrakcji sulfonamidów (SM2,SMM, SMZ, SDM, SQ)

SPE do chromatografii jonowej IC:

Agela Technologies oferuje również kolumienki SPE przeznaczone do przygotowania próbek do chromatografii jonowej.

Pobierz katalog Agela Technologies (HPLC i SPE)

chromatografy HPLC

Kolumny HPLC

akcesoria HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: