Kolumny preparatywne HPLC

Kolumny HPLC preparatywne

Agela Technologies & Phenomenex

Oferujemy wiele rodzajów stalowych kolumn preparatywnych do chromatografii wysokociśnieniowej. Dysponujemy wszechstronnym wyborem faz stacjonarnych normalnych , odwróconych oraz mixedmode.

Dostępne sa m.in.:

  • Stalowe kolumny chromatograficzne pakowane fabrycznie
  • Stalowe kolumny chromatograficzne z kompresją manualną
  • Stalowe kolumny chromatograficzne z dynamiczną kompresją osiową


W celu doboru odpowiedniego produktu prosimy o kontakt


W naszej ofercie znajdują się również:

chromatografy HPLC

kolumienki SPE

akcesoria HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: