Kolumny GC Trace Gold Thermo

Thermo Scientific

Szeroka oferta renomowanej korporacji Thermo w dziedzinie kolumn GC

Przegląd faz Trace Gold Thermo Scientific

TR-1
TR-5
TR-1MS
TR-5MS
TR-5HT
TR-35MS
TR-1701
TR-50MS
TR-Wax
TR-WaxMS
TR-SimDist
TR-V1
TR-FAME
TR-8095
TR-Biodiesel F

TR-524
TR-525
TR-8270
TR-527
TR-Biodiesel M
TR-Biodiesel G
TR-DoA35
TR-DoA5
TR-PCB 8MS
TR-Dioxin 5MS
UFC-1
UFC-5
UFC-WAX
UFC-1701
UFC-264
UFC-200
UFC-23

W naszej ofercie znajdują się również:

chromatografy HPLC

Kolumny HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: