SRI przemysłowe chromatografy gazowe

SRI - chromatografy GC Made in USA

SRI to producent trwałych, przemysłowych chromatografów gazowych, znany na polskim rynku od wielu lat. Chromatografy SRI cieszą się uznaniem użytkowników, ze względu na dużą odporność fizyczna, niską cenę zakupu i wysokie możliwości badawcze.

Chromatografy SRI zaspokajają potrzeby przemysłowej chromatografii gazowej, gdzie nie liczy się wygląd a ważna jest trwałość i odporność na błędy analityków. Dzięki możliwości wyboru injektorów, detektorów i dodatkowego osprzętu, można zestawić praktyczne urządzenie do badań techniką chromatografii gazowej.

SRI oferuje szeroką gamę prekonfigurowanych zestawów, dedykowanych do określonych aplikacji.

Systemy GC SRI są sterowane z dedykowanego oprogramowania PeakSimple


Prekonfigurowane zestawy:

Wśród chromatografów gazowych SRI są zarówno zestawy uniwersalne, takie jak GC-FID, który można uzupełnić o kilka dodatkowych injektorów i detektorów. Jednak unikalna oferta SRI obejmuje typowo kupowane na świecie urządzenia dedykowane do konkretnych aplikacji przemysłowych i badawczych.

Dostosowanie standardowych urządzeń do szczegółowych wymogów specjalistycznych aplikacji przemysłowych, metod i norm, stanowi trudne wyzwanie i niesie duże koszty. Wybierając prekonfigurowane urządzenie SRI otrzymuje się pewność działania i konfigurację idealnie dostosowaną do danej metody i aplikacji. Nie mniej ważny jest niższy koszt zakupu chromatografów SRI.

W ofercie znajdują się między innymi:

 • Model do badań medycznej marihuany i olejów konopnych
 • Multiple Gas Analyzers - chromatografy do badań składu mieszanin gazowych (tlen, wodór, azot, CO, CO2, lotne węglowodory C1-C6, itp.)
 • Biodiesel - chromatograf do badań składu biopaliw diesla
 • Grenhouse analyser - chromatograf do badań składu gazów cieplarnianych
 • BTU Gas Analyzer - chromatograf do badań składu gazów ciepłowniczych
 • Soil gas system - chromatograf do badań gazów zawartych w glebie
 • BTEX gas system - chromatograf do badań benzenu, toluenu, etylbenzenu, ksylenu
 • i wiele innych konfiguracji...

Chromatograf gazowy GC-FID

Standardowy GC-FID

System GC FID do generalnych zastosowań w analizach węglowodorów o szkielecie węglowym do C40. 

GC FID posiada możliwości montażu licznych upgrade-ów przy zakupie, np. dodatkowych injektorów i detektorów, autosamplera. W podstawowej konfiguracji wyposażony w injektor on-column, który pozwala na wykorzystywanie kolumn o dużej średnicy (od 0.53mm). Dokupienie injektora Split/splitless pozwala na instalację kolumn mikro i nanobore (średnice poniżej 0.53mm)

Podstawowa specyfikacja systemu GC FID:

 • Detektor FID, możliwość zamontowania do 6 detektorów (w zależności od ich rodzaju)
 • Czułość wobec węglowodorów: około 1ppm
 • Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
 • Schładzanie pieca przez silny wentylator
 • Wbudowany cichy kompresor powietrza
 • Nastrzyk on-column (w przypadku braku innego injektora), możliwość zamontowania do 5 injektorów i autosamplera (w zależności od ich rodzaju)
 • Jednokanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple, możliwość instalacji 6-kanałowego oprogramowania
 • Kompaktowa obudowa 8610C
 • Wymiary ~ 49 x 35 x 37 cm, możliwość łatwego wykorzystania urządzenia w terenie

Do tego urządzenia polecamy injektor Split/Splitless


Chromatograf gazowy GC-FID Narrow Bore

Dedykowany do analiz substancji semi-lotnych i substancji o wysokim punkcie wrzenia.

System GC FID do generalnych zastosowań w analizach węglowodorów od C8 wzwyż. GC FID posiada możliwości licznych upgrade-ów sprzętowych, np. montażu dodatkowych injektorów i detektorów, autosamplera.

W podstawowej konfiguracji wyposażony w injektor On-Column Programmable Temperature Vaporization PTV, który pozwala na wykorzystywanie kolumn o małej średnicy (np 0.25mm). Injektor PTV umożliwia nastrzykiwanie większych ilości substancji (1-20ul) na kolumny nanoborowe. Dodatkowo, injektor powoduje odparowanie i usunięcie rozpuszczalnika z próbki oraz zagęszczenie i zogniskowanie próbki na wstępnej prekolumnie injektora, przed nastrzykiem na kolumnę analityczną. W rezultacie uzyskuje się ostrzejsze piki.

Podstawowa specyfikacja systemu GC FID:

 • etektor FID, możliwość zamontowania do 6 detektorów (w zależności od ich rodzaju)
  Czułość wobec węglowodorów: około 1ppm
  Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
  Schładzanie pieca przez silny wentylator
  Wbudowany cichy kompresor powietrza
 • Nastrzyk PTV, możliwość zamontowania do 5 injektorów i autosamplera (w zależności od ich rodzaju)
 • Jednokanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple, możliwość instalacji 6-kanałowego oprogramowania
  Kompaktowa obudowa 8610C
 • Wymiary ~ 49 x 35 x 37 cm, możliwość łatwego wykorzystania urządzenia w terenie

Chromatograf gazowy GC Greenhouse (FID/ECD)

System dedykowany do analiz gazów cieplarnianych

System GC przeznaczony do analizowania gazów wywołujących efekt cieplarniany. Wbudowany metanizer i hybrydowy detektor FID/ECD pozwalają na wykrywanie CO, CO2, metanu i N2O,

Dodatkowo system może być wykorzystywany do analiz związków chlorowcowanych, fluorowcowanych, bromowcopochodnych i innych elektroujemnych substancji dających sygnał w detektorach ECD, jak np. pestycydy, PCB. Przy zastosowaniu pętli o niskiej objętosci system umożliwia badanie wydzielania metabolitów oddechowych.

Specyfikacja:

 • Detektor FID/ECD
 • Metanizer
 • Dwie kolumny pakowane z prekolumną
 • Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
 • Szybkie schładzanie pieca
 • Wbudowany cichy kompresor powietrza
 • Zawór do nastrzyków gazów
 • 6-kanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple
 • Kompaktowa obudowa 8610C

Możliwość zainstalowania:

 • injektor Split/Splitless,
 • dodatkowe detektory


Chromatograf gazowy GC DGA - gazy rozpuszczone w wodzie i innych cieczach

System GC przeznaczony do analizy gazów w wodzie słodkiej / morskiej, ściekach, olejach i innych cieczach. Dzięki specjalnemu układowi ekstrakcji gazów online, system nie wymaga przygotowywania próbek. Próbkę można podawać również w sposób ciagły, np. przez doprowadzenie dopływu cieczy do chroamatografu w zastosowaniach monitoringu.

Próbka jest podawana do chromatografu przy pomocy pompy perystaltycznej, a następnie ekstrahowane są gazy w specjalnej półprzepuszczalnej pętli i kierowanie ich do komory nastrzykowej. Zawór nastrzykuje próbk ę a pętla jest czyszczona czystym helem. Układ może powtarzać nastrzyki w cyklu automatycznym.

Specyfikacja:

 • Detektory HID, FID i/lub TCD
 • Programowany piec wysokotemperaturowy do 400 st. C, nielimitowana ilość kroków programowanych z poziomu oprogramowania
 • Szybkie schładzanie pieca
 • Wbudowany cichy kompresor powietrza
 • Zawór do nastrzyków gazów
 • 1lub 6-kanałowy system komputerowego zbierania danych PeakSimple
 • Kompaktowa obudowa 8610C


Autosampler

Chromatografy SRI wyposażamy w autosamplery Cobra na próbki ciekłe lub we włoskie autosamplery HTA:

Autosamplery na próbki ciekłe:

 • HTA HT3000A - 121 próbek / 2ml
 • HT3100A - 15 próbek
 • HT3200A - 209 próbek /2ml, identyfikacja strzykawki, czytnik kodów paskowych
 • HT2800T - 121 próbek /2ml. Autosampler z możliwością zainstalowania akcesoriów do zmiany trybu nastrzyku na HeadSpace i SPME

Autosamplery HeadSpace:

 • HT2000H - 42 próbki po 20ml, 10ml lub 6ml
 • HT2100H - 14 próbek po 20ml lub 10ml
 • HT2800T - 42 próbki HeadSpace po 20ml, 10ml lub 6ml. Autosampler z możliwością zainstalowania akcesoriów do zmiany trybu nastrzyku na  HeadSpace i SPME

Autosamplery SPME

 • HT2800T

Więcej o autosamplerach HTA w dedykowanym dziale:

Autosamplery HTA

Inne detektory GC SRI:

 • CCD - Catalytic Combustion Detector
 • TCD - Thermal Conductivity Detector
 • FID - Flame Ionization Detector
 • DELCD - Dry Electrolytic Conductivity Detector
 • FID/DELCD, combination Flame Ionization Detector and Dry Electrolytic Conductivity Detector
 • HID - Helium Ionization Detector
 • PID - Photo Ionization Detector
 • NPD - Nitrogen-Phosphorus Detector
 • NPD/DELCD, combination Nitrogen-Phosphorus Detector and Dry Electrolytic Conductivity Detector
 • TID - Thermal Ionization Detector
 • FPD - Flame Photometric Detector
 • FPD/FID - combination Flame Photometric Detector and Flame Ionization Detector
 • Dual FPD - dual wavelength for simultaneous sulfur and phosphorus response
 • FID dual FPD - combination dual Flame Photometric Detector and Flame Ionization Detector
 • ECD - Electron Capture Detector
 • RGD - Reduction Gas Detector
 • ASD - Aromatic Selective Detector

Injektory GC:

 • On-column
 • On-Column PTV
 • Heated Flash Vaporization
 • Heated Split/Splitless
 • PTV - Programmable Temperature Vaporization
 • Sample Preconcentration and Enrichment Options:

- Heated Adsorbent Traps!*
- DGA, TOGA Permeation Loop Accessory

 • 10-port Gas Sampling Valves and 22-port Stream Selector Valves!*
 • CryoCooled Peltier Trap
 • Enrichment Coils
 • Method TO-14 Air Concentrator
 • Thermal Desorber
 • Method 5030/5035 Compliant Purge & Trap; Method 5035 VOA Vial Purge Head Retrofit
 • Online Sampler/Sparger for HRVOC GC
 • Heated Static Headspace
 • HTA AutosamplersLiquid, HeadSpace, SPME
 • 10-sample Purge & Trap Autosampler; Online Sampler for Purge & Trap
 • kolumny GC

Kolumny GC

 • generatory wodoru i powietrza zerowego

Generatory gazów GC

 • generatory powietrza

Generatory gazów GC

 • filtry gazów GC

Filtry gazów GC

 • fiolki GC

Fiolki

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: