SYKAM - chromatografy jonowe z Niemiec

SYKAM - Niemiecki producent nowoczesnych chromatografów cieczowych

SYKAM jest niemieckim producentem ergonomicznych, nowoczesnych chromatografów HPLC. W ofercie SYKAM znajduje się bardzo szeroki wybór urządzeń chromatograficznch, w tym wykonywane na miejscu części do chromatografów, zawory, elementy z PEEK, uszczelki itp.

SYKAM oferuje systemy izokratyczne, gradientowe (miksowanie wysoko i niskociśnieniowe), chromatografy jonowe oraz analizatory aminokwasów. Chromatografy SYKAM można wyposażyć detektory: UV/VIS, DAD (PDA), konduktometryczny, refraktometryczny, fluorescencyjny, rozproszenia światła (ELSD) i wiele innych.

SYKAM produkuje chromatografy i ich części w swojej siedzibie w Niemczech.

SYKAM posiada siedzibę i zaawansowaną fabrykę w Bawarii, w miasteczku Eresing, wyposażoną w najnowocześniejsze automatyczne obrabiarki metalu i plastików. Holistyczne podejście tej firmy do produkcji sprawia, że nawet płytki elektroniczne są wytwarzane na miejscu. Dzięki temu wydatnie obniża się koszt produkcji a użytkownik płaci nie za koszty korporacyjne ale realne koszty produkcji chromatografu.

Główne linie chromatografów jonowych:

Kompaktowy chromatograf jonowy S155

Seria najmniejszych i najtańszych chromatografów jonowych. Minimalne wymiary, możliwości dostosowane do potrzeb:

- konfiguracja do badań anionów z supressorem lub bez

- konfiguracja do badań kationów

Modułowy chromatograf jonowy S150

Modułowe chromatografy jonowe:

- konfiguracja do badań anionów z supressorem lub bez

- konfiguracja do badań kationów

- możliwość zastosowania derywatyzacji dla badań metali przejściowych / ziem rzadkich

- możliwość zastosowania autosamplera

Dualny modułowy chromatograf jonowy S150

System dualny pozwala na wykonanie analizy anionów i kationów z pojedynczego nastrzyku. Specjalnie zaprojektowany układ przepływu pozwala na rozdzielenie strumienia próbki na dwa osobne kanały analityczne.

- możliwośc analizy anionów z supresją lub bez

- jednoczesna analiza anionów i kationów z jednego nastrzyku

- możliwość analizy kationów metali przejściowych/ziem rzadkich

Automatyczny supresor renegenerowany online

Nowoczesne supresory korzystają z technologii regeneracji online. Zastosowanie półprzepuszczalnej membrany umożliwia przeprowadzenie wydajnej wymiany jonów sodowych na wodorowe. Membrana jest zabezpieczona przed uszkodzeniem za pomocą zaworu nadmiarowego, który zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia działającego na membrane. 

Materiały katalogowe do pobrania:

Do sterowania systemami SYKAM wykorzystujemy oprogramowanie Clarity DataApex:

Clarity DataApex

kolumny HPLC

kolumienki SPE

akcesoria HPLC