Detektor spektrometrii mas MS Young In Chromass 9900

Spektrometr masowy Young In Chromass YI 9900

Niewielki spektrometr masowy o wielkich możliwościach. Wysoka czułość i uniwersalność detekcji czyni go detektorem pierwszego wyboru w zaawansowanej chromatografii cieczowej.

Kluczowe cechy spektrometru mas YL9900

  • Wysoka czułość:

10 pg reserpine (FIA - 5 uL injection at 100 uL/min)
100:1 S/N (RMS) with SIM of m/z 609.28
100 pg reserpine (FIA - 5 uL injection at 100 uL/min)
100:1 S/N (RMS) with full-scan acquisition from m/z 100 to m/z 1,200  • Szeroki zakres analizowanych mas:

wersja 9900 S: 10 - 1200 m/z
wersja 9900 L: 10 - 2000 m/z

  • łatwa wymiana źródeł ESI / APCI
  • Wysoki wspłczynnik sygnału do szumu: SN 140:1
  • Zakres przepływu rozpuszczalników:

10 mikrolitrów do 1 ml/min. w trybie ESI
10 mikrolitrów do 2 ml/min. w trybie APCI

  • Analizy jonów dodatnich i ujemnych
  • Sterowanie, zbieranie i analiza danych przez
  • Clarity Data Apex MS module
  • Konkurencyjna cena
  • Możliwość ustawienia pod standardowym wyciągiem laboratoryjnym

Do sterowania wykorzystywane jest dedykowane oprogramowanie Clarity DataApex:

Clarity DataApex

kolumny HPLC

kolumienki SPE

filtry HPLC

Oferty handlowe i dodatkowe informacje: